Welkom

Het Compliance Collectief is een samenwerkingsverband van ervaren compliance professionals. De professionals hebben grote kennis van wet- en regelgeving en de (praktische) toepassing daarvan binnen nationale- en internationale financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Daarnaast hebben ze geruime ervaring opgedaan in diverse rollen zoals (interim) compliance officer, compliance manager, projectmanager, change manager, consultant en als toezichthouder. Het Compliance Collectief hanteert een pragmatisch en succesvolle aanpak. Wij weten uit ervaring wat marktconforme normen en best practices zijn en welke normen de toezichthouders hanteren. Door ons uitgebreide netwerk en door als collectief te werken, delen wij onderling kennis en kunnen wij opdrachtgevers optimaal ondersteunen.

Het Compliance Collectief heeft zich ten doel gesteld compliance efficiënt en doelgericht te laten bijdragen aan de bedrijfsvoering van opdrachtgevers. Geen overbodigheden of ‘over-compliance’ maar een effectieve aanpak waarbij het speelveld tussen regelgeving, risico beheersing en business in ogenschouw wordt genomen. Op deze manier wordt gewerkt aan compliance excellence binnen uw organisatie.